پشتیبانی

تیم پشتیبانی هیولا آماده است تا درصورت بروز مشکل‌های زیر، خدمات پشتیبانی را برای شما ارایه نماید:

  • پشتیبانی نصب و اجرای بازی (برای کاربران)
  • پشتیبانی فروش محصول‌ها
  • پشتیبانی فنی (برای توسعه‌دهندگان بازی)